Egitim Portali

Geometride Sarılar Teoremi:

Kenar a (Çemberin Yarıçapı) 100 olmak (Üçgenin bu kenarı 100 olmak) kaydı ile bir üçgende üçgenin alanının iki katının 10000 e bölümü o üçgenin sinüsüne devamlı eşittir.”

Geometride Sarılar Teoremi:
X ve Y koordinat sisteminde
Kenar a (Çemberin Yarıçapı) 100 olmak (Üçgenin bu kenarı 100 olmak) kaydı ile bir üçgende üçgenin alanının iki katının 10000 e bölümü o üçgenin sinüsüne devamlı eşittir.”

İşte İspatı :

Derece = 56

Çizilen Yayın Uzunluğu = 97,7384519577026
Çizilen Dilimin Alanı = 4886,92259788513
Bölge Değeri = 0,311111111111111
Hesaplama Tr ( Pi ) Sayısı = 3,14159309864044
Çember Çizim Ser (Pi) Sayısı = 3,1415930986404421169 her iki Pi değerinde de netice aynidir.
Basıklık Sayısı = 1
56 Derecenin Sinüsü = 0,829037649980996
56 Derecenin Kosinüsü = 0,559192788682032
Tanjant alfa açısı = 1,48256141130676
Cotanjant alfa açısı = 0,67450831538815
Tanjant alfa açısı * Cotanjant alfa açısı = 1 olmalı
1,48256141130676 * 0,67450831538815 = 1 sağlay tamam.

56 Dereceye ait; X ve Y koordinat sistemindeki yeri;
Kosinüs çevrimi; 55,9192788682032
Sinüs Çevrimi ; 82,9037649980996

X (0 ) = 100
Y ( 0 ) = 0
X ( 1 ) = 55,9192788682032
Y ( 1 ) = 82,9037649980996
X ( 2 ) = 0
Y ( 2 ) = 0

ABC Üçgenin Alanı = 4145,18824990498

Kenar a = 100 Kosinüs alfa A = 0,469471623912441
Kenar b = 100 Kosinüs alfa B = 0,469471623912441
Kenar c = 93,8943247824881 Kosinüs alfa C = 0,559192788682032

Tekrar Ölçülen Açılar :
A Açısı = 61,9999872502397
B Açısı = 61,9999872502397
C Açısı = 56,0000000000002

A Açısı + B Açısı + C Açısı Toplamı = 179,99997450048

Sin alfa A = 0,882947560357361 Kosinüs alfa A = 0,469471623912441
Sn alfa B = 0,882947560357361 Kosinüs alfa B = 0,469471623912441
Sin alfa C = 0,829037649980996 Kosinüs alfa C = 0,559192788682032

Sin alfa C = 0,829037649980996

ABC Üçgenin Alanı = 4145,18824990498

ABC Üçgenin Alanı * 2 / 10000 =
-4145,18824990498 * 2 / 10000 =

8290,37649980996 / 10000 = 0,829037649980996

Biz çıkan hesaplama neticelerini aynen veriyoruz.
Çizim örneği sitede yayınlanmak üzere arzu edildiğinde renkli çizim örneğini de gönderebiliriz.


Kenar a (Çemberin Yarıçapı) 100 olmak (Üçgenin bu kenarı 100 olmak) kaydı ile bir üçgende üçgenin alanının iki katının 10000 e bölümü o üçgenin sinüsüne devamlı eşittir.”

Teorem:
X ve Y koordinat sisteminde
Kenar a (Çemberin Yarıçapı) 100 olmak (Üçgenin bu kenarı 100 olmak) kaydı ile bir üçgende üçgenin alanının iki katının 10000 e bölümü o üçgenin sinüsüne devamlı eşittir.”

Yine Farklı Açıda İşte İspatı :

Derece = 32

Çizilen Yayın Uzunluğu = 55,8505439758301
Çizilen Dilimin Alanı = 2792,5271987915
Bölge Değeri = 0,177777777777778
Hesaplama Tr ( Pi ) Sayısı = 3,14159309864044
Çember Çizim Ser (Pi) Sayısı = 3,1415930986404421169
Basıklık Sayısı = 1
32 Derecenin Sinüsü = 0,529919331330866
32 Derecenin Kosinüsü = 0,84804805422915
Tanjant alfa açısı = 0,624869461922823
Cotanjant alfa açısı = 1,60033424728877
Tanjant alfa açısı * Cotanjant alfa açısı = 1 olmalı
0,624869461922823 * 1,60033424728877 = 1 sağlay tamam.

32 Dereceye ait; X ve Y koordinat sistemindeki yeri;
Kosinüs çevrimi;
Sinüs Çevrimi ;

X (0 ) = 100
Y ( 0 ) = 0
X ( 1 ) = 84,804805422915
Y ( 1 ) = 52,9919331330866
X ( 2 ) = 0
Y ( 2 ) = 0

ABC Üçgenin Alanı = 2649,59665665433

Kenar a = 100 Kosinüs alfa A = 0,275637393844567
Kenar b = 100 Kosinüs alfa B = 0,275637393844565
Kenar c = 55,1274787689134 Kosinüs alfa C = 0,84804805422915

Tekrar Ölçülen Açılar :
A Açısı = 73,9999872502401
B Açısı = 73,9999872502401
C Açısı = 32

A Açısı + B Açısı + C Açısı Toplamı = 179,99997450048

Sin alfa A = 0,961261685034088 Kosinüs alfa A = 0,275637393844567
Sn alfa B = 0,961261685034088 Kosinüs alfa B = 0,275637393844567
Sin alfa C = 0,529919331330866 Kosinüs alfa C = 0,84804805422915

Sin alfa C = 0,529919331330866

ABC Üçgenin Alanı =

ABC Üçgenin Alanı * 2 / 10000 =
2649,59665665433 * 2 / 10000 =

5299,19331330866 / 10000 = 0,529919331330866

Biz çıkan hesaplama neticelerini aynen veriyoruz.

Ayrıca;
Sin A * Sin B * Sin B = (8 * Alanı ^ 3 / (BC. ^ 2 * CA. ^ 2 * AB. ^ 2))
0,489658194582209 = 0,489658194582209 olur.

Çizim örneği sitede yayınlanmak üzere arzu edildiğinde renkli çizim örneğini de gönderebiliriz.


Buluşlarımız 5846 sayılı fikri mülkiyet kanununa tabi ve koruması altındadır. Ayrıca Noterden onaylıdır.

Saygılarımla

Kerim SARILAR Yapımcı Bil – Kod: 244 (Matematik Öğretmeni) Şair ve Yazar


Üçgenin İç Açıları Toplamında Altın Oran ; 179,99997450048 dir.

Üçgenin İç Açıları Toplamında Altın Oran ; 179,99997450048 dir.

Üçgenin bu Altın Oran Alanı Tr ( Pi ) 3,14159309864044 sayısı ile sağlanmaktadır.
Ya da Çember Çizim Pi 3,1415930986404421169 ile sağlanmaktadır.

İşte ispatı ;

Çember ve Yatay Elipse ait;
Kenar a = 100
Buluşumuz Eşkenar Üçgende
Altın Oran Açısı = 59,99999150016
Çizilen Yayın Uzunluğu = 104,71975511966
Çizilen Dilimin Alanı = 5235,98775598299
Kenar a (Yarıçapı) = 100
Basıklık Sayısı = 1
Bölge Değeri = 0,333333286112
Çizilmeyen Açı = 300,00000849984
Açının Kosinüsü = 0,5
Açının Sinüsü = 0,866025403784439
Tanjant alfa * Cotanjant alfa = 1 olmalı.
1,73205080756888 * 0,577350269189626 = 1 sağlay tamam.

X ve Y Koordinat Sisteminde;

X(0) = 0
Y(0) = 0

X(1) = 50
Y(1) = 86,6025403784439

X(2) = 100
Y(2) = 0

Altın Oranlı Eşkenar Üçgenin Alanı = 4330,127018922195
Kenar a = 100
Kenar b = 100
Kenar c = 100

Kenar a = Kenar b = kenar c sağlay tamam

A Açısı = 59,9999915001601
B Açısı = 59,9999915001601
C Açısı = 59,9999915001601

A Açısı = B Açısı = C Açısı sağlay tamam

Sin A = 0,866025403784439
Sin B = 0,866025403784439
Sin C = 0,866025403784439

Sin A = Sin B = Sin C

Cos A = 0,5
Cos B = 0,5
Cos C = 0,5

Cos A = Cos B = Cos C sağlay tamam

Sin A * Sin B * Sin C = (8 * Eşkenar Üçgenin Alanı ^ 3 / (BC ^ 2 * CA ^ 2 * AB ^ 2))
0,64951905283833 = 0,64951905283833
Eşitlik sağlandı.Sağlay tamam.

Buluşlarımız 5846 sayılı fikei mülkiyet kanununa tabi ve koruması altındadır. Ayrıca Noterden onaylıdır.

Saygılarımla

Kerim SARILAR Yapımcı Bil – Kod : 244 (Matematik Öğretmeni) Şair ve Yazar


Bilim Teknik

Kerim SARILAREgitim Portali
http://www.ogretmenimiz.com

Yazının adresi:
http://www.ogretmenimiz.com/modules.php?name=Yazilar&op=showcontent&id=75