Egitim Portali

B?R ???R YAZMAK LAZIM SANAbir ?iir yazmak sana;
seni, sana "benzeyenlerden" ay?rmak için...hayat?m?zda hep var olan,ama hayat?m?z?n parças? olmaktan uzak,varl?g?yla,yoklugu aras?nda bir g?d?m farkeden,art?s?yla, eksisini toplad?g?m?zda geriye kalan "al??kanl?k" olanlarla aran?zdaki fark? koymak laz?m ortaya; anlamak için senin degerini....sen ki;yoklugunu göze almas? enzor olans?n...sen ki;varl?g? sanki hayat?n anlam?s?n..... sana yönelen her cümlemde bir ruh,sana uzanan elimde bir ?ifa umudu var gibi bunalm?? ruhuma...hani ilaçt?r ya bazen bir dokunu?,bir s?cak bak??,nefes alman?n bile anlams?z geldigi anlarda;i?te öylesin bu günlerde bana...

bir ?iir yazmak laz?m sana;
seni,sana "benzemeyenlerden" ay?rmak için...hayat?m?zda yer vermedigimiz,ama hayat?m?zda eksikligini de hissetmedigimiz,varl?g?yla çok ?ey kazanacag?m?z? dü?ünmedigimiz,elden geldigince uzak durmaya çal??t?g?m?z,önyarg?l? olmad?g?m?z ama sempati de duymad?klar?m?zla arandaki fark;hissettirdigin "hayalk?r?kl?g? ve kaybetme korkusu" olmal? belkide....

bir ?iir yazmak laz?m sana;
seni ne kadar istedi?imi anlatmak için....
ama büyük bir risk,sana begeni ve sevgi ifade eden her cümle "seni kazanmadan kaybetmekten korkan" bu yürek için...ne sag?n belli,ne de solun...o kadar zorki;sana "sana ihtiyac?m var" demek...
ne sana benzeyenlere kar?? var olan bir korku bu,ne de benzemeyenlere...o kadar s?radan ve o kadar rutin geliyorki içinde bulundugum ortamlar ve muhataplar?m,sanki,seni ç?kartsam belle?imden,geriye koca bir bo?luk kalacak....bu olsa gerek a?k dedikleri..her?ey ve herkes bir tarafa "sen" bir tarafa...oysaki senden önce de ak?yordu hayat,senden sonrada akacak,biliyorum... ama ne garipki,sanki sensiz her?ey hayal,bir tek sen gerçek....

bir ?iir yazmak laz?m sana;
sana asla ula?amayacak olman?n ac?s?n? anlatan...her?eyin temeline seni koymu?ken,her mutlulugun ve keyfin hamurunda senden bir?eyler buluyor ve ar?yorken," seninle ama sensiz"
ya?aman?n tats?zl?g?n? nas?l ifade edecegini bilememek ne kadar acizle?tiriyor beni bir bilsen...

bir ?iir yazmak sana;
asla sana yaz?ld?g?n? anlamayacag?n,sordugunda "öylesine yaz?ld?" demek zorunda kalacag?m... sadece ve sadece rahatlamak ad?na yaz?lmal? bu ?iir...ne bir mesaj olmal? sana,ne de beklenen bir umudun ifadesi olmamal?...öylesine yak?n,ama öylesine de uzag?zki seninle,ne sensizlik mümkün,ne de seninle bir hayat...kalmal? bu ?iir, okuyanlar?n haf?zas?nda "farazi bir ?iir" olarak...hani belki ayn? dertten muzdarip ba?ka yüreklere su serper bir nebze....hani belki birgün "geriye ne b?rakt?n bu alemden göçmeden" diye sordugunda bir dostum," ona,onu anlatan bir ?iir yazd?m,onun bile fark?nda olup üstüne almad?g?" diyebilmeliyim..."neden" diye sordugunda ise,
tek bir cümle dökülmeli dilimden seni hat?rlayarak; "asla sahip olamayacag?n? bildigin birini tamamen kaybetmektense,onu onsuz ya?aman?n ac?s?na raz? oldum,o kadar....."taner erdem-17 nisan 2005
www.hattattaner.com


.

Makaleler

M.TOPRAKEgitim Portali
http://www.ogretmenimiz.com

Yazının adresi:
http://www.ogretmenimiz.com/modules.php?name=Yazilar&op=showcontent&id=22