Egitim Portali

üçgenin Alan Formülünden Dik üçgen Alan Formülü üretti.

Matematik ve Geometri Teorisyeni Kerim SARILAR üçgenin Alan Formülünden Dik üçgen Alan Formülü üretti. "Matematik ve Geometride Daire, Yatay, Dikey Elips ve üçgen Aras?ndaki ba??nt?lar ?le Yeni Formül üretimleri Kitab?nda" bunun yan? s?ra bir çok bulu?a da imza att?. Kitab?n; ?SMN Numaras? : 978-605-89323-0-2 Mevcut herhangi bir üçgenin alan?na ait; üA = (AC * DC * Sin C ) / 2 formülünün dik üçgen formülüne dönü?türülmesi: AC = (( âÇ Sin A * r * bs ) / Sin A) DC = Sinüs Uzunlu?u = ( âÇ Sin A * r * bs ) Sin A= (( âÇ Sin A * r * bs ) / AC De?erleri yerine koyal?m. üA = ((( âÇ Sin A * r * bs ) / Sin A) * ( âÇ Sin A * r * bs ) * Sin C ) / 2 üA = ((( âÇ Sin A * r * bs ) / (( âÇ Sin A * r * bs ) / AC ) * ( âÇ Sin A * r * bs ) * Sin C ) / 2 üA = ((( âÇ Sin A * r * bs ) * AC ) / (( âÇ Sin A * r * bs )) * ( âÇ Sin A * r * bs ) * Sin C ) / 2 âÇ Sin A * r * bs ) sadele?irse; üA = ( AC * ( âÇ Sin A * r * bs ) * Sin C) / 2 ?çler d??lar çarp?m? yapal?m; 2 * üA = ( AC * ( âÇ Sin A * r * bs ) * Sin C) bs = ( 2 * üA ) / AC * âÇ Sin A * r * Sin C Daha önceki bulu?umuzda; Bs = Cos C * AC / âÇ Sin A * r idi. Bs = Bs ( 2 * üA ) / AC * âÇ Sin A * r * Sin C = Cos C * AC / âÇ Sin A * r içler d??lar çarp?m? yapal?m; ( 2 * üA ) * âÇ Sin A * r = AC * âÇ Sin A * r * Sin C * Cos C * AC Her iki taraftan; âÇ Sin A * r sadele?irse; ( 2 * üA ) = AC * Sin C * Cos C * AC üçgenin alan?n? çekersek; üA = (AC * Sin C * Cos C * AC) / 2 Dik üçgenin alan? olarak bulunur.YazilarEgitim Portali
http://www.ogretmenimiz.com

Yazının adresi:
http://www.ogretmenimiz.com/modules.php?name=Yazilar&op=showcontent&id=138