Egitim Portali

Egitim Portali

  Giriş / Kayıt Ol
::  ANA SAYFA   ::  HAKKIMDA   ::  YÖNETİM    ::  DİLEK KUTUSU   ::  ÜYE  GİRİŞİ   ::  SOHBET ODASI   ::  ILETISIM  ::
MODÜLLER

  Atatürk'ün Hayatı

  E-Devlet

  Gazeteler

  Sevgili Peygamberimiz

  Rüya Tabirleri

  Burçlar

  Tarihte Bugün

  Flaş Oyunlar

  Hosting

  Sudoku
DÖKÜMANLAR
Yeni Sayfa 2

  Kanunlar

  Yönetmelikler

  Tebligler Dergileri

  Resmi Gazete

ÇEŞİTLİ LİNKLER

  Çesitli Linkler

* Eğitim Siteleri

  Telefon Kodları

* Uluslararası Tlf. Kodu

* Şehirlerarası Tlf. Kodu

  Hava Durumu

  Trafik Yol Haritası

  Emeklilik Sorgulama
Bolgeler
· K A R A M A N (Türk Dilinin Baskenti)
· I S P A R T A (Gül Kenti)
TENEFFÜS
Yeni Sayfa 2

  Mizah Köşesi

  Oyunlar

  Zeka Testleri

  Sohbet Odası

  Eğlenceler

Uluslar Arası Saat
Namaz Vakitleri
Faydali Linkler
Haber
Aktif Anket Sonuçları
Toplam Oy: 0


[ Oylama | Diğer Anketler ]
 
Son 5 Anket: Egitim Portali

 Öğretmenlikte Kariyer Değişikliği (0 oy)

 Zorunlu Bölge Hizmeti Atamaları; (0 oy)

 Telekom; ADSL hizmetinden memnun musunuz? (0 oy)

 Kamu Yönetimi Reform Yasa Tasarısı (0 oy)

 Planlama standart hazır plan olsun mu? (0 oy)

...daha fazla anket


Yorumlar yazarlarına aittir. İçeriklerinden biz sorumlu tutulamayız.

Anonim kullanıcı yorum yazamaz, lütfen kayıt olun

Re: Uzmanl?k s?nav?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz?(Sorularla (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 27.11.2005 Saat: 13:41

Sorular zor say?lmazd?;ama yine de dikkat gerektiren sorulard?.Haz?rlanan arkada?lar?n zorluk ?ekece?ini sanm?yorum.


Re: Uzmanl?k s?nav?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz?(Sorularla (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 27.11.2005 Saat: 13:42

S?nav ve uygulamalar ile ilgili d???ncelerinizi yorum b?l?m?nden yorumlayabilirsiniz. S?nava giren b?t?n arkada?lar?ma ba?ar? ve hay?rlara vesile olmas?n? dilerim. Sayg?lar?mla


Re: Uzmanl?k s?nav?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz?(Sorularla (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 27.11.2005 Saat: 15:27

Bence s?re az geldi,biraz fazla s?re verilebirdi.Her soruya 1 dakika d???yor.?zellikle sorular?n uzun ve paragraf tipinde olmas? ??z?m a??s?ndan zaman al?yor...Bir de ?ok fazla T?rk?e sorusu vard? ve di?er konulardan mesala ink?lap tarihinden hem beklenen sorular de?ildi hemde ?ok az say?dayd?.Ayr?ca hi? soru ??kmayan b?l?mler de vard?.Yani sonu? olarak kolay bir s?nav de?ildi....


Re: Uzmanl?k s?nav?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz?(Sorularla (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 27.11.2005 Saat: 14:44

sorular bran?lara y?nelik olmal?yd? ayr?ca sorular ve yan?tlar? ayn? di?er s?navlar gibi yay?nlanmal?yd?


Re: Uzmanl?k s?nav?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz?(Sorularla (Skor: 1)
Gönderen: ada_cayi (resd@mynet.com) Tarih: 27.11.2005 Saat: 16:22
(Kullanıcı Bilgisi | Mesaj Gönder)

sorular i?erik olarak ?ok iyiydi.Ancak s?re s?k?nt?s? ya?and?, ke?ke soru say?s? daha az yada soru cinsine g?re s?reler ayarlanabilseydi. Bir soruya 1 dk. ?ok yetersizdi ?zellikle T?rk?e sorular?nda. E?itimin ya?anm??l?k boyutunda ki sorular? olmas? gereken d?zeydeydi. Salt bilgiye dayanan, tarih ve isimleri hedefleyen sorualr?n olmamas? rahatlatt?. ??nk? ??retmenlik mesle?i uygulamalardan ibarettir. Kuru bilgi aktar?m? ve ?l??mlerden de?il.


Re: Uzmanl?k s?nav?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz?(Sorularla (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 28.11.2005 Saat: 00:13

merhaba ben de dun sinava girdim ve hic calismadim ama cok kitap okuyan biri olarak sorulari cok rahat cevapladim sure bana da kiti kitina da olsa yetti ....sorular genelde bilgi degil yoruma dayaliydi bu da benim icin avantaj oldu zaten kendim de tarihciyim tarih sorularini da yaptim tabii.ama hic calismadigim icin umutlu degildim ama simdi umutluyum insallah kazanabilirim herkese iyi calismalar


Re: Uzmanl?k s?nav?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz?(Sorularla (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 28.11.2005 Saat: 05:33

S?navda t?rk?e sorular? bunaltt?


Re: Uzmanl?k s?nav?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz?(Sorularla (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 28.11.2005 Saat: 07:46

KBYS s?nav sorular?nda zaman ger?ekten yetmedi.Sorular yoruma dayal? oldu?u i?in sonu?lar hayal k?r?kl??? yaratabilir.
Sayg?lar..
Mehmet ?NAN


Re: Uzmanl?k s?nav?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz?(Sorularla (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 28.11.2005 Saat: 11:41

Kitap okumayan,soru ??zmeyen,??retmenlerin yapamayaca?? bir s?navd?.soru se?icilere te?ekk?rler. ??nk? kavrama g?c?n? ?l?en sorular
haz?rlam??lar.l?tfen kimse kimseyi ele?tirmesin! ilk ?nce kendimizi ele?tirelim.hala hi? bir konuda anla?amayan bir ??retmen kitlesi.600 bin ki?ilik kalem ordusu ve malesef hi? bir g??? olmayan bir ??retmenler kitlesi.ele?tiriyorsunuz ama...yaln?zca yapamay?nca.kim ?neriler getirdi,kimler yap?c? oldu,kim hak arad?!!!?yleyse susun!!!!yada ??z?m ?nerin.


Re: Uzmanl?k s?nav?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz?(Sorularla (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 28.11.2005 Saat: 15:23

zaman?n k?s?tl?l??? konusuna kat?lm?yorum ??rencilerimiz ?ss de ayn? s?rede daha a??r sorularla kar??la??yorlar bence s?re yeterliydi ?sym nin sorular? yay?nlamay???n? k?n?yorum


Re: Uzmanl?k s?nav?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz?(Sorularla (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 28.11.2005 Saat: 16:28

?zellikle mesleki alandaki sorular ?ok g?zeldi.Ezbere de?il .yoruma ve tecr?beye dayal?yd?.T?rk?e sorular? ?ok uzun ve zaman kaybettiriciydi.Umar?m sonu?lar hepimiz i?in iyi olur.


Re: Uzmanl?k s?nav?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz?(Sorularla (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 29.11.2005 Saat: 15:05

T?rk?e sorular? ?ok uzundu, ?ok zaman ald?. zaman yetersizdi


Re: Uzmanl?k s?nav?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz?(Sorularla (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 01.12.2005 Saat: 08:03

Sorular yoruma dayal? oldu?undan iyidi ama zaman a??s?ndan sorun ya?ad?k. ?zellikle T?rk?e sorular?nda ?ok zaman ald?. ?ok kitap,dergi ve ikinci ?niversite okumama ra?men sorular? yeti?tiremedim.


Re: Uzmanl?k s?nav?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz?(Sorularla (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 02.12.2005 Saat: 16:45

S?nav sorular? kolayd? ve zaman yeterliydi diyen arkada?, bu s?nav? ?ok az ki?i kazanacak belki de i?inde siz de olacaks?n?z. herkese selamlar...


Re: Uzmanl?k s?nav?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz?(Sorularla (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 08.12.2005 Saat: 18:30

bence ?ok sa?mayd? bi kere insan bu s?navda baraj? ge?emeseydi k?t? ??retmen mi olacakt? haz?r bilgi demek bence tam olarak ??tretmenlik demek de?ildir


Re: Uzmanl?k s?nav?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz?(Sorularla (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 08.12.2005 Saat: 23:17

uzmanl?k s?naw?n? ge?mek i?in uzman olmaya gerek yok.bi kere okudum ge?tim.?imdi ?ok rahat?m.paso alkol we kar?? cins.ya?amaya bak?n sizde arkada?.nereye kadar.


Re: Uzmanl?k s?nav?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz?(Sorularla (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 15.12.2005 Saat: 16:00

sorular ?ok kolayd?.ama s?re problemi vard?.180 soruyu okuyan okuyabilen herkes bu s?nav? kazan?r. ?nemli olan s?reyi kullanmakt?. bu s?nav bilgiyi de?il h?zl? okumay? ?l??yor sadece.


Re: Uzmanl?k s?nav?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz?(Sorularla (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 23.12.2005 Saat: 09:03Re: s?zle?meli ??retmenlik (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 23.12.2005 Saat: 09:06

s?zle?meli ??retmenlerin hali ne olacak


Re: Uzmanl?k s?nav?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz?(Sorularla (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 10.02.2006 Saat: 00:00

Yap?lan s?navla ilgili kim ne kazand? pek anlayamad?m.??retmenin kendini yeterli g?rmesinin yanl??l???n?n fark?nday?m ama yenilenme bir biriyle tutars?z, ticari kayg?yla yay?nlanm?? kitaplar aras?na g?m?l?p ??klar ezberleme kurulu?una varmamal?yd?.A??k ??retim program?, y?ksek lisans tamamlama gibi bir sistemle geli?me sa?lanabilirdi.Bu sistem kolayc?l?kt?r.Kitap basana ve para kal?yorsa s?nav? yapana kazand?r?r.


Re: Uzmanl?k s?nav?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz?(Sorularla (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 13.03.2006 Saat: 01:03

Uzmanl?k s?nav?ndan ba?ka her naneye benziyordu.Bi kere uzmanl?k s?nav? herkesin kendi bran?? ve alan?nda haz?rlanm?? sorularla olur.?kinci bir olumsuz yan ise T?rk?e sorular? ?ok uzun yaz?lm??,verilen s?re ise kesinlikle yeterli de?ildi.Resmen fiyasko bir s?nav.Bu s?nav ??retmen kalitesinin y?kseltilmesini te?vikten ?ok ??retmenlerin maa?lar?n?n art?r?lmamas? y?n?nde yap?lm?? b?y?k bir aldatmaca de?ilse e?er,?ok acemice haz?rlanm?? ve yap?lm?? (yanl?? yap?lm??)bir s?navd?r.Bilerek veya bilmeyerek ??retmenler bu s?navla a?a??lanarak hakarete u?ram??lard?r.


Re: Uzmanl?k s?nav?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz?(Sorularla (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 11.04.2006 Saat: 11:15

T?rk?e sorular? b?y?k metinlerden olu?tu?undan zaman kayb?na neden olmu?tu


Re: Uzmanl?k s?nav?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz?(Sorularla (Skor: 1)
Gönderen: wishill Tarih: 16.06.2006 Saat: 11:57
(Kullanıcı Bilgisi | Mesaj Gönder)

Belli kriterleri olsun; bunun yan?nda her ??retmenin bran??n?n a??rl?kl? oldu?u bir s?nav olsa daha anlaml? olurdu.Kar?yer ?u anda baz? bra?lar? i?ermeyen soru sistemiyle y?kselecek?
Yada y?ksek lisans ve doktora yapamayan ??retmenlere bu olanaklar? sa?lasalar yada kolay hale getirseler kariyer daha
iyi y?kselecektir.

sizehimet.com.tr

Sayfa Üretimi: 0.09 Saniye