Egitim Portali

Egitim Portali

  Giriş / Kayıt Ol
::  ANA SAYFA       ::  HAKKIMDA      ::  YÖNETİM      ::  DOSYALAR      ::  ÜYE  GİRİŞİ      ::  FORUM      ::  ILETISIM  ::
Site içi Arama


WEBMASTER
   Ben Kimim...?
HABERLER
MODÜLLER

 * Atatürk'ün Hayatı

 * E-Devlet

 * Gazeteler

 * Sevgili Peygamberimiz

 * Rüya Tabirleri

 * Burçlar

 * Tarihte Bugün

 * Flaş Oyunlar

 * Hosting

 * Sudoku

DÖKÜMANLAR
Yeni Sayfa 2

  Kanunlar

  Yönetmelikler

  Tebligler Dergileri

  Resmi Gazete

Shout Box
Mesaj Geçmişi   
 
ÇEŞİTLİ LİNKLER
 

  Çesitli Linkler

  Telefon Rehberi

  Hava Durumu

  Trafik Yol Haritası

  Emeklilik Sorgulama

KARAMAN HABERLERİ
Aktif Anket Sonuçları
Toplam Oy: 0


[ Oylama | Diğer Anketler ]
 
Son 5 Anket: Egitim Portali

...daha fazla anket


Yorumlar yazarlarına aittir. İçeriklerinden biz sorumlu tutulamayız.

Anonim kullanıcı yorum yazamaz, lütfen kayıt olun

Re: M?fredat Programlarindaki Yenilikleri Nasil Buluyorsunuz (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 08.09.2005 Saat: 11:31

selam
antalyadan SERDAR
yeni ben ?zel bir kolejde s?n?f ??retmenli?iyapmaktay?m.yeni m?fredat eskisine g?re ?ok yararl?.Fakat milli e?itimde uygulanabilirli?inden ??pheliyim.??retmenlerin bu de?i?ikli?e a??k olmad???n? g?rd?m.Ge?en sene kolejde verdi?im e?itim yeni m?fredata ?ok yak?n.Yani kolej deki e?itime g?re ?ok yararl?d?r.


Re: M?fredat Programlarindaki Yenilikleri Nasil Buluyorsunuz (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 08.09.2005 Saat: 16:33

?l?me ve de?erlendirme konusunda b?y?k s?k?nt? ya?anaca??na inan?yorum.??nk? de?erlendirme formlar?n? doldurmak ?ok zaman alaca?a benziyor.


Re: M?fredat Programlarindaki Yenilikleri Nasil Buluyorsunuz (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 09.09.2005 Saat: 21:03

selam. ben Hatay ilinin k???k bir k?y?nde ?al??an bir s?n?f ??retmeniyim. gerek seminerlerde ve gerekse bas?ndan takip etti?imiz kadar?yla yeni m?fredat?n insan yeti?tirmede ?nemli ve faydal? bir ad?m oldu?una inan?yorum. Ancak; merak ediyorum, acaba bu m?fredat?, geliri o y?lki ya?murlar?n ya????na endeksli olan k?y?mde de uygulayabilecek miyim?? i?imiz zor hem de ?ok zorrr.


?ok iyi ama (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 13.09.2005 Saat: 22:00

m?fredat? ve yeni kitaplar? inceledim, gayet g?zel ?eyler yapm??lar.ama s?z?m meclisten d??ar? "e??e?e alt?n semer takm??lar gene e??ek gene e??ek"d?nyan?n gelmi? ge?mi? en g?zel kaval?n? getirseler ?almas?n? bilmezsen koyunlar? g?demezsin. b?t?n mahlukat?n ?st?nde olan insan? e?itmek m?fredatla de?il ??retmenle olur. dilerim ??retmenlerimiz (fedakarl?kla) ba?ar?l? olurlar. 5 y?ldan beri birle?tirilmi? s?n?f okutuyorum her?ey ?orba durumda bakal?m bu yeni ?orban?n tad? nas?l olacak.


Re: M?fredat Programlarindaki Yenilikleri Nasil Buluyorsunuz (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 15.10.2005 Saat: 16:30

Etkinlikleri haz?rlamak fazla zaman al?yor.Etkinlikleri uygulamak i?in zaman sorunu var.Hadi bunlar? ge?eyim de;k?rtasiye ile u?ra?maktan derse vakti nas?l ba?layay?m?Be? s?n?f? bir arada okutanlar(benim gibiler) ne yapacaklar?Her ders i?in gerekli olan ara?-gereci nereden bulay?m?Her ders i?in ??renci ba??na:1 klas?r,10 plastik dosya,haftal?k 30 fotokopi...
AC?LEN P?LOT OKUL OLMAK ?ST?YORUUUUMMMM!


Re: M?fredat Programlarindaki Yenilikleri Nasil Buluyorsunuz (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 18.10.2005 Saat: 13:50

T?rkiye ger?eklerine uygun bir program oldu?unu d???nm?yorum .??rencileri lise veya ?niversite ??rencileri gibi d???nm??ler. Uygulamas? olduk?a masrafl? , zaman al?c? bir program . Bu program?n ba?ar?ya ula?abilmesi i?in okullar?m?z?n tam anlam?yla programa uygun olarak ara? ve gere?le donat?lmas? gerekir.Maalesef bunlar?n hi?biri yok .Birde birle?tirilmil? s?n?fl? okullarda nas?l uygulanacak pek bilen yok.K?saca ben yapt?m oldu program? diye d???n?yorum.T?m meslekda?lar?ma kolayl?klar diliyorum.


Re: M?fredat Programlarindaki Yenilikleri Nasil Buluyorsunuz (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 23.10.2005 Saat: 14:53

6 y?ll?k ??retmenim. Her y?l stajerim gibi geliyor. ?al??ma kitaplar? g?zel. Ama kitaplar?n da??t?m?nda sorun var. De?erlendirme formlar? ?ok zaman al?r. Birinci s?n?f okutanlara ALLAH kolayl?k versinnnnnnnn.


Re: M?fredat Programlarindaki Yenilikleri Nasil Buluyorsunuz (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 25.10.2005 Saat: 22:10

insanlar emek etmi?ler tebrik ederim.?ok iyi bir program olu?turmu?lar ama atlad?klar? i?in mi unuttuklar? i?in mi bilmem, bu proram?n k?ylerde uygulan?rl???n? pek dikkate almam??lar.Y?l sonuna ??renciler de ??retmenler de t?kenmi? olacak .Kalan sa?lar bizimdir deniyorsa o ayr?.Birde k?rtasiye masraf? eklenince zaten okulunu ba?tan her?eyiyle yapan ??retmen 60 ??rencisi i?n yapaca?? masrafla e?itim ?dene?i alt?nda ald??? paray? bir ayda t?ketir.?teki aylar? Allaha emanet.Allah hepimize sab?r versin.


Re: M?fredat Programlarindaki Yenilikleri Nasil Buluyorsunuz (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 27.10.2005 Saat: 01:53

Ortaya bir ?eyler koymu?lar ad?na da YEN? program demi?ler. Bu yap?lanlar?n sadece ??retmene yeni y?k getirmekten ba?ka nesi var anlayamad?m... ??rencileri ara?t?rmadan uzakla?t?ran, bilgiye sadece birilerinin y?nlendirmesi ile yar?m yamalak ula?t?ran sanki senaryosu eline verilmi? filim ?eviren fig?rana d?nd?rm??ler. ??retmenler ne yapaca??n? ve nas?l yapaca??n? bilmeyen y?netmen konumunda. Bir ?lkenin gelece?i bu kadar aceleye getirilmeli miydi? ?lke genelinde program?n de?i?ece?ini bilen acaba ka? ??retmen vard?? Kamuoyunda de?ilse bile ??retmenler aras?nda tart???lmas? gerekmez miydi??zellikle birinci s?n?fta HECE kavram? yok edilmi? durumda. 2 -3. s?n?flarda okutulacak metinlerde s?zc?k say?s? 100 civar?ndayken ??kar?lm?? 600 -700 s?zc??e. Bana bilen biri s?yler mi neresi iyi ?Eski program a??rd? zordu k?t?yd?... Bu sadece s?f?r geldi. Ne dersiniz?


Re: M?fredat Programlarindaki Yenilikleri Nasil Buluyorsunuz (Skor: 1)
Gönderen: Tarih: 04.11.2005 Saat: 16:39

m?fredat program?ndaki yenilikleri eksik ve yetersiz buluyorum.A??k?as? ATAT?RK konular? ku? gibi hafifletilmi?.Durum bence i?ler ac?s?


Re: M?fredat Programlarindaki Yenilikleri Nasil Buluyorsunuz (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 06.11.2005 Saat: 07:36

yeterli bilgi verilmeden m?fredat uygulanmaya kondu kitaplar eksik geldi hala k?lavuz kitab?m?z yok yard?mc? olacak kimsede yok ?ok zorlan?yoruz


Re: M?fredat Programlarindaki Yenilikleri Nasil Buluyorsunuz (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 12.11.2005 Saat: 10:07

yeni program kesinlikle birle?tirilmi? s?n?fta uygulanamaz. ders anlatabilebilmesi i?in uzun bir haz?rl?k yap?lmas? gerekir. 3. s?n?fl? ve 1. s?n?f? olan 40 ki?ilik bir s?n?fta uygulanmas? olduk?a zor hatta imkans?z.


Re: M?fredat Programlarindaki Yenilikleri Nasil Buluyorsunuz (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 12.11.2005 Saat: 17:59

atat?rk??l?k konular?n?n dibine kibrit suyu d?k?lm??.d?nya vatanda?? yeti?tirece?iz diyorlar. ?nce t?rk vatanda?? yeti?tirsek olmazm?yd?.


Re: M?fredat Programlarindaki Yenilikleri Nasil Buluyorsunuz (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 20.11.2005 Saat: 11:04

DE????KL?K ?Y? ANCAK YFTFES?Z.


Re: M?fredat Programlarindaki Yenilikleri Nasil Buluyorsunuz (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 22.11.2005 Saat: 11:38

m?freday hakk?nda ?ok olumlu d???n?yorum,??nk? tamamen ?ocuklar?m?z?n ki?isel geli?imini baz alarak haz?rlanm?? bir m?fredat.Ezberci de?il, yorum kat?labilecek ?ekilde haz?rlanm??.Umar?m yararl? olur.


Re: M?fredat Programlarindaki Yenilikleri Nasil Buluyorsunuz (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 24.11.2005 Saat: 09:49

yeni m?fredat g?zel ama uygulanmas? ?nceden haber verilmeliydi yani ?uan ki lise 3 leri vurmamal?yd?


Re: M?fredat Programlarindaki Yenilikleri Nasil Buluyorsunuz (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 30.11.2005 Saat: 15:02

Ben ??retmenim yakla??k 2.5 ayd?r bu program? uyguluyorum hala anlayamad???m bir?ok soru i?aretleri var kafamda. Ezber yok deniliyor ancak her ?ey soyut kavramlar, i?te dostluk, d?r?stl?k, hay?r diyebilme, kom?uluk...vb. Uygulamalar hep ka??t ?zerinde, yada hayali oyunlarla. Yine okadar ?ok alanlarda g?revliyizki okulda sanki ??rencilerle ders yapma ikinci planda.
Bence bu program?n dayand??? ve olmazsa olmaz? bilgisayar ve internet, ?a??m?z?n bu en ?nemli pazar mal?n? bir yerlere satmak laz?md?. ?nce biz ??retmenler lebtoplarla tan??t?r?ld?k, ?imdide ?ocuklara 100 dolarl?k bilgisayarlar geliyor.
Ama ?u bir ger?ek say?n ba?bakan?m?z ital bilgisayarlar? ?lkemizde ?ok g?zel pazarl?yor.
Arac?lar bu i?lerden avanta al?r acaba oda yolunu bulurmuy ki... Onuda siz yorumlay?n.


Re: M?fredat Programlarindaki Yenilikleri Nasil Buluyorsunuz (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 09.02.2006 Saat: 22:17

Yeni m?fredat? be? ayd?r uygulamaya ?al???yoruz. Herkes bir?eyler s?yl?yor.Eski m?fredat?n k?ymetini ?imdi anlad?k. Hayat bilgisi konular? ??rencilerimize hi? bir ?ey ??retmiyor.S?rekli ayn? konular? konu?maktan s?k?ld? ?ocuklar.Hep yerimizde say?yoruz.Gidi?at?m?z iyi de?il.


Re: M?fredat Programlarindaki Yenilikleri Nasil Buluyorsunuz (Skor: 1)
Gönderen: hocafendy (hocafendy@hotmail.com) Tarih: 05.10.2006 Saat: 12:46
(Kullanıcı Bilgisi | Mesaj Gönder)

M?fredat baska ?lkeden aynen al?nm?s b?z?m alt yap?m?z ogretmenler?m?z ?dar? kadromuz buna ha?zr m? b?z bu mufredat?n alt?nda kalkab?l?r m?y?z d?ye h?c dusunulmem?s evet mufredat esk?ye g?re ?ok ?y? ama bu mufredata ne ogretmenler ne?dare ne ?grenc? ne ?lke ne de fotakop? mak?neler? haz?r deg?l... Ama b?z?m ulkem?zde malesef takl?t??l?k o kadar ?ler? b?r safha hal?ne geld?k? b?r?nden b?rsey? aynen almaay? mar?fet san?yoruz el?n oglu yapm?s jony'ye gore uyarm? hi? Ali'ye Ay?e'ye.............. Ama ben de ne sacmal?yorum ya bu ulkede 40 g?nde ?ghretmen yeti?tirdiler (S?leyman dem?rel ne demi?ti:) 40 gunde kabak b?le yeti?miyor ama b?z ?gretmen yeti?tirdik neyse ben?m hem sinirim bozuldu hemde ?enem d??t? yard?mlasmak i?in beklerm adresimi bulab?l?rs?n?z oralardan b?r yerden hadi kendinize iyi bak?n

sizehimet.com.trSayfa Üretimi: 0.05 Saniye

:: Athena phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by ThaiNuke ::