Egitim Portali

Egitim Portali

  Giriş / Kayıt Ol
::  ANA SAYFA   ::  HAKKIMDA   ::  YÖNETİM    ::  DİLEK KUTUSU   ::  ÜYE  GİRİŞİ   ::  SOHBET ODASI   ::  ILETISIM  ::
MODÜLLER

  Atatürk'ün Hayatı

  E-Devlet

  Gazeteler

  Sevgili Peygamberimiz

  Rüya Tabirleri

  Burçlar

  Tarihte Bugün

  Flaş Oyunlar

  Hosting

  Sudoku
DÖKÜMANLAR
Yeni Sayfa 2

  Kanunlar

  Yönetmelikler

  Tebligler Dergileri

  Resmi Gazete

ÇEŞİTLİ LİNKLER

  Çesitli Linkler

* Eğitim Siteleri

  Telefon Kodları

* Uluslararası Tlf. Kodu

* Şehirlerarası Tlf. Kodu

  Hava Durumu

  Trafik Yol Haritası

  Emeklilik Sorgulama
Bolgeler
· K A R A M A N (Türk Dilinin Baskenti)
· I S P A R T A (Gül Kenti)
TENEFFÜS
Yeni Sayfa 2

  Mizah Köşesi

  Oyunlar

  Zeka Testleri

  Sohbet Odası

  Eğlenceler

Uluslar Arası Saat
Namaz Vakitleri
Faydali Linkler
Haber
Aktif Anket Sonuçları
Toplam Oy: 0


[ Oylama | Diğer Anketler ]
 
Son 5 Anket: Egitim Portali

 Öğretmenlikte Kariyer Değişikliği (0 oy)

 Zorunlu Bölge Hizmeti Atamaları; (0 oy)

 Telekom; ADSL hizmetinden memnun musunuz? (0 oy)

 Kamu Yönetimi Reform Yasa Tasarısı (0 oy)

 Planlama standart hazır plan olsun mu? (0 oy)

...daha fazla anket


Yorumlar yazarlarına aittir. İçeriklerinden biz sorumlu tutulamayız.

Anonim kullanıcı yorum yazamaz, lütfen kayıt olun

Re: Okul m?d?rlerinin ?al??ma s?resi ne olmal? (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 05.09.2005 Saat: 08:43

m?d?rler iyi ?al??mal? g?ncel olmal?.??retmene a??klay?c? bilgilerde bulunmal?


Re: Okul m?d?rlerinin ?al??ma s?resi ne olmal? (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 05.09.2005 Saat: 23:14

okul m?d?rlerinin cal?sma s?res?nden ?nce atanma sek?ller?n? ?rdelemel?y?z .sureler? dolsa dah? ayn?bolgede daha ?y? b?r okula b?r sek?lde atamalar?n? yapt?r?yorlar ama as?l sorunumuz okullar?m?z?n cogunlukla vas?fs?z ,s?yas? ve h?r ?radeden yoksun k?s?ler taraf?ndan yonet?l?yor olmas?d?r.Umar?m m?d?r atanacak k?s?ler?n k?staslar? daha cok on plana c?kar?l?r ve atamalar gercekten mudurl??? hakeden arkadaslar?m?za ver?l?r


Re: Okul m?d?rlerinin ?al??ma s?resi ne olmal? (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 06.09.2005 Saat: 06:35

okul m?d?rleri uzun s?re kald?klar? zaman okulu ?iftlikleri san?yorlar .ortam sa?lay?p her t?rl? yolsuzlu?u yap?yorlar. ?zellikle d?ner sermaye olan okullar daha s?k denetlensin.benim teknik m?d?r?m s?rekli alkoll?,girmesi gerekli derse girmiyor .??renciler ve ??retmenler dile getirince psikolojik bask? yap?yor .m?fetti?lere sahte bilgi ve evrak d?zenliyorlar.bu g?c?de m?d?r?n , m?d.yard?mc?s?n?n ve memurun 12 y?l ayn? ortamda ?al??mas?na ba?l?yorum.


Re: Okul m?d?rlerinin ?al??ma s?resi ne olmal? (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 06.09.2005 Saat: 06:43

?zellikle gelece?imizin annelerini yeti?tiren k?z okular?m?za ?zel secilmi? .ahlakl? belirli kriterlerden ge?mi? y?neticiler atanmal?.diye d???n?yorum.


Re: Okul m?d?rlerinin ?al??ma s?resi ne olmal? (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 08.09.2005 Saat: 18:11

kesinlikle okul hanedanl??? bitirilmeli


Re: Okul m?d?rlerinin ?al??ma s?resi ne olmal? (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 08.09.2005 Saat: 18:11

kesinlikle okul hanedanl??? bitirilmeli


Re: Okul m?d?rlerinin ?al??ma s?resi ne olmal? (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 16.11.2005 Saat: 04:21

5


Re: Okul m?d?rlerinin ?al??ma s?resi ne olmal? (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 20.11.2005 Saat: 06:57

m?d?rlerin ne k?sa zamanda okulda g?rev yapmalar? onlar?n zorbal?klar?n? engelleyecektir ve bir yerde durup plazlanmalar?na izin vermeyecektir


Re: Okul m?d?rlerinin ?al??ma s?resi ne olmal? (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 05.12.2005 Saat: 11:04

en fazla 5 y?l olmal?


Re: Okul m?d?rlerinin ?al??ma s?resi ne olmal? (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 22.12.2005 Saat: 20:42

Atalar?m?z?n dedi?i gibi"tedbili mekanda hay?r vard?r"ben bu s?ze aynen kat?l?yorum ve diyorum ki bir kurum m?d?r? en fazla 3 y?lda bir de?i?meli.De?i?meli ki yeni bir ?ift g?z?n bak???yla kurumlar daha kullan??l? ve daha verimli hale gelsin.


Re: Okul m?d?rlerinin ?al??ma s?resi ne olmal? (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 25.12.2005 Saat: 05:38

Ayn? ?ey ??retmenlere de yap?lmal?. ?rne?in bir m?d?r ayn? kurumda en fazla 8 y?l ?al??mal?, ??retmen ise 10 y?l. 10 y?ldan fazla ?al??an bir ??retmen otomatikman bran??nda norm fazlas? olmal?.


Re: Okul m?d?rlerinin ?al??ma s?resi ne olmal? (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 14.01.2006 Saat: 11:37

en fazla be? y?l


Re: Okul m?d?rlerinin ?al??ma s?resi ne olmal? (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 13.03.2006 Saat: 00:50

okul m?d?r?n?n g?rev s?resi de ne demek.Kesinlikle ,ba?tan sona yanl??;??retmen olarak yeti?en veya yeti?tirilen her insan mutlaka ??retmen olarak g?rev yapmal?.Devletimizin,??retmen olarak yeti?en vatanda?lar?m?z?, m?d?r,m?d?r ba? yard?mc?s?,m?d?r yard?mc?s? v.b.?nvan ve s?fatlarla b?ro memuru yapmas?n? son derece yanl?? buluyorum.Milli e?itimimiz ad?na ?ok b?y?k bir de?er kitlesinin bu ?ekilde yanl?? istihdam?n? gelece?imiz ad?na b?y?k bir kay?p olarak g?r?yorum.B?rak?n?z ??retmen ??retmenli?ini yaps?n.B?ro i?lerini yapacak ?ok insan var bu ?lkede.?stelik bu insanlar ?niversite mezunu ve i?siz..


Re: Okul m?d?rlerinin ?al??ma s?resi ne olmal? (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 08.04.2006 Saat: 22:16

okul m?d?rlerinin ?zellikle doguda padi?ahl??? k?k?nden kaz?nmal?!

sizehimet.com.tr

Sayfa Üretimi: 0.09 Saniye