Giriş Yap veya Üye Ol
HABERLER
MODÜLLER

 Atatürk'ün Hayatı

 E-Devlet

 Gazeteler

 Sevgili Peygamberimiz

 Rüya Tabirleri

 Burçlar

 Tarihte Bugün

 Flaş Oyunlar

 Hosting

 Sudoku

WEBMASTER

Ben Kimim
DÖKÜMANLAR
Yeni Sayfa 2

 Kanunlar

 Yönetmelikler

 Tebligler Dergileri

   Resmi Gazete
ÇEŞİTLİ LİNKLER
 

 Çesitli Linkler

 Telefon Rehberi

 Hava Durumu

 Trafik Yol Haritası

 Emeklilik Sorgulama

Popüler şiirler
· DOLDUM YİNE TAŞIYORUM!!!
(11420 okuma)
· SİVİL SAVUNMA
(8600 okuma)
· KURTULUŞ SAVAŞI DESTANI
(2153 okuma)
· ÖĞRETMENİM !
(1580 okuma)
· DÜNYANIN BÜTÜN ÇİÇEKLERİ
(1422 okuma)
· ÖĞRETMENİM SENİ SEVİYORUM.
(1376 okuma)
· AĞIT
(1134 okuma)
· OKU ÇOCUĞUM
(1003 okuma)
· ATATÜRK'Ü DUYMAK
(902 okuma)
· BEKLENEN SEVGİ
(880 okuma)

Toplam 712 şiiri kayıtlı
Aktif Anket Sonuçları

Okul m?d?rlerinin ?al??ma s?resi ne olmal?Toplam Oy: 0


[ Oylama | Diğer Anketler ]
 
Son 5 Anket: Egitim Portali

 MEB'n?n ??retmen atamalar?n? nas?l kar???l?yorsunuz (4077 oy)

 MEB'in A??k Lise Uygulamas?n? Nas?l Buluyorsunuz? (651 oy)

 Uzmanl?k s?nav?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz?(Sorularla ilgili yorumlar) (534 oy)

 M?fredat Programlarindaki Yenilikleri Nasil Buluyorsunuz (1055 oy)

 Okul m?d?rlerinin ?al??ma s?resi ne olmal? (1273 oy)

...daha fazla anket


"
Okul m?d?rlerinin ?al??ma s?resi ne olmal?
" | Hesap Aç/Yarat | 17 yorum
Yorumlar yazarlarına aittir. İçeriklerinden biz sorumlu tutulamayız.

Anonim kullanıcı yorum yazamaz, lütfen kayıt olun

Re: Okul m?d?rlerinin ?al??ma s?resi ne olmal? (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 05.09.2005 Saat: 08:43

m?d?rler iyi ?al??mal? g?ncel olmal?.??retmene a??klay?c? bilgilerde bulunmal?


Re: Okul m?d?rlerinin ?al??ma s?resi ne olmal? (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 05.09.2005 Saat: 23:14

okul m?d?rlerinin cal?sma s?res?nden ?nce atanma sek?ller?n? ?rdelemel?y?z .sureler? dolsa dah? ayn?bolgede daha ?y? b?r okula b?r sek?lde atamalar?n? yapt?r?yorlar ama as?l sorunumuz okullar?m?z?n cogunlukla vas?fs?z ,s?yas? ve h?r ?radeden yoksun k?s?ler taraf?ndan yonet?l?yor olmas?d?r.Umar?m m?d?r atanacak k?s?ler?n k?staslar? daha cok on plana c?kar?l?r ve atamalar gercekten mudurl??? hakeden arkadaslar?m?za ver?l?r


Re: Okul m?d?rlerinin ?al??ma s?resi ne olmal? (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 06.09.2005 Saat: 06:35

okul m?d?rleri uzun s?re kald?klar? zaman okulu ?iftlikleri san?yorlar .ortam sa?lay?p her t?rl? yolsuzlu?u yap?yorlar. ?zellikle d?ner sermaye olan okullar daha s?k denetlensin.benim teknik m?d?r?m s?rekli alkoll?,girmesi gerekli derse girmiyor .??renciler ve ??retmenler dile getirince psikolojik bask? yap?yor .m?fetti?lere sahte bilgi ve evrak d?zenliyorlar.bu g?c?de m?d?r?n , m?d.yard?mc?s?n?n ve memurun 12 y?l ayn? ortamda ?al??mas?na ba?l?yorum.


Re: Okul m?d?rlerinin ?al??ma s?resi ne olmal? (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 06.09.2005 Saat: 06:43

?zellikle gelece?imizin annelerini yeti?tiren k?z okular?m?za ?zel secilmi? .ahlakl? belirli kriterlerden ge?mi? y?neticiler atanmal?.diye d???n?yorum.


Re: Okul m?d?rlerinin ?al??ma s?resi ne olmal? (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 08.09.2005 Saat: 18:11

kesinlikle okul hanedanl??? bitirilmeli


Re: Okul m?d?rlerinin ?al??ma s?resi ne olmal? (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 08.09.2005 Saat: 18:11

kesinlikle okul hanedanl??? bitirilmeli


Re: Okul m?d?rlerinin ?al??ma s?resi ne olmal? (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 16.11.2005 Saat: 04:21

5


Re: Okul m?d?rlerinin ?al??ma s?resi ne olmal? (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 20.11.2005 Saat: 06:57

m?d?rlerin ne k?sa zamanda okulda g?rev yapmalar? onlar?n zorbal?klar?n? engelleyecektir ve bir yerde durup plazlanmalar?na izin vermeyecektir


Re: Okul m?d?rlerinin ?al??ma s?resi ne olmal? (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 05.12.2005 Saat: 11:04

en fazla 5 y?l olmal?


Re: Okul m?d?rlerinin ?al??ma s?resi ne olmal? (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 22.12.2005 Saat: 20:42

Atalar?m?z?n dedi?i gibi"tedbili mekanda hay?r vard?r"ben bu s?ze aynen kat?l?yorum ve diyorum ki bir kurum m?d?r? en fazla 3 y?lda bir de?i?meli.De?i?meli ki yeni bir ?ift g?z?n bak???yla kurumlar daha kullan??l? ve daha verimli hale gelsin.


Re: Okul m?d?rlerinin ?al??ma s?resi ne olmal? (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 25.12.2005 Saat: 05:38

Ayn? ?ey ??retmenlere de yap?lmal?. ?rne?in bir m?d?r ayn? kurumda en fazla 8 y?l ?al??mal?, ??retmen ise 10 y?l. 10 y?ldan fazla ?al??an bir ??retmen otomatikman bran??nda norm fazlas? olmal?.


Re: Okul m?d?rlerinin ?al??ma s?resi ne olmal? (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 14.01.2006 Saat: 11:37

en fazla be? y?l


Re: Okul m?d?rlerinin ?al??ma s?resi ne olmal? (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 13.03.2006 Saat: 00:50

okul m?d?r?n?n g?rev s?resi de ne demek.Kesinlikle ,ba?tan sona yanl??;??retmen olarak yeti?en veya yeti?tirilen her insan mutlaka ??retmen olarak g?rev yapmal?.Devletimizin,??retmen olarak yeti?en vatanda?lar?m?z?, m?d?r,m?d?r ba? yard?mc?s?,m?d?r yard?mc?s? v.b.?nvan ve s?fatlarla b?ro memuru yapmas?n? son derece yanl?? buluyorum.Milli e?itimimiz ad?na ?ok b?y?k bir de?er kitlesinin bu ?ekilde yanl?? istihdam?n? gelece?imiz ad?na b?y?k bir kay?p olarak g?r?yorum.B?rak?n?z ??retmen ??retmenli?ini yaps?n.B?ro i?lerini yapacak ?ok insan var bu ?lkede.?stelik bu insanlar ?niversite mezunu ve i?siz..


Re: Okul m?d?rlerinin ?al??ma s?resi ne olmal? (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 08.04.2006 Saat: 22:16

okul m?d?rlerinin ?zellikle doguda padi?ahl??? k?k?nden kaz?nmal?!

sizehimet.com.trSayfa Üretimi: 0.10 Saniye