Giriş Yap veya Üye Ol
Ana Sayfa      Yönetim      FORUM      Sohbet Odası      Yazılar      Şiirler      İletişim
HABERLER
MODÜLLER

 Atatürk'ün Hayatı

 E-Devlet

 Gazeteler

 Sevgili Peygamberimiz

 Rüya Tabirleri

 Burçlar

 Tarihte Bugün

 Flaş Oyunlar

 Hosting

 Sudoku

WEBMASTER

Ben Kimim
DÖKÜMANLAR
Yeni Sayfa 2

 Kanunlar

 Yönetmelikler

 Tebligler Dergileri

   Resmi Gazete
ÇEŞİTLİ LİNKLER
 

 Çesitli Linkler

 Telefon Rehberi

 Hava Durumu

 Trafik Yol Haritası

 Emeklilik Sorgulama

Popüler şiirler
· DOLDUM YİNE TAŞIYORUM!!!
(11549 okuma)
· SİVİL SAVUNMA
(8718 okuma)
· KURTULUŞ SAVAŞI DESTANI
(2294 okuma)
· ÖĞRETMENİM !
(1696 okuma)
· DÜNYANIN BÜTÜN ÇİÇEKLERİ
(1531 okuma)
· ÖĞRETMENİM SENİ SEVİYORUM.
(1493 okuma)
· AĞIT
(1246 okuma)
· OKU ÇOCUĞUM
(1109 okuma)
· ATATÜRK'Ü DUYMAK
(1014 okuma)
· BEKLENEN SEVGİ
(985 okuma)

Toplam 712 şiiri kayıtlı
Aktif Anket Sonuçları

?LK-SAN hakk?nda
d???ncelerinizToplam Oy: 0


[ Oylama | Diğer Anketler ]
 
Son 5 Anket: Egitim Portali

 TEOG Sınavı kaldırılmalı mı (4077 oy)

 MEB'in A??k Lise Uygulamas?n? Nas?l Buluyorsunuz? (651 oy)

 Uzmanl?k s?nav?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz?(Sorularla ilgili yorumlar) (534 oy)

 M?fredat Programlarindaki Yenilikleri Nasil Buluyorsunuz (1055 oy)

 Okul m?d?rlerinin ?al??ma s?resi ne olmal? (1273 oy)

...daha fazla anket


"
?LK-SAN hakk?nda
d???nceleriniz
" | Hesap Aç/Yarat | 8 yorum
Yorumlar yazarlarına aittir. İçeriklerinden biz sorumlu tutulamayız.

Anonim kullanıcı yorum yazamaz, lütfen kayıt olun

Re: ?LK-SAN hakk?nda d???nceleriniz (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 04.09.2005 Saat: 14:28

Milletin y?llarca birikimleri ile olu?turulan kamu varl?klar? sat?l?rken ?lksan?n zarar edecek yeni ?irketler kurmas? ?ok sa?ma ?lksan kapat?lmal?d?r.


Re: ?LK-SAN hakk?nda d???nceleriniz (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 10.11.2005 Saat: 14:35

Bizi aptal yerine koyup -siz ilkokul ??retmenleri para biriktirmeyi nereden bileceksiniz.... en iyisi biz sizin yerinize bu paralar?n?z? deve yapal?m... diyen bir zihniyetin ?r?n? olarak g?r?yorum.Ayl?klar ile biyik?ehirde ancak ihtiya?lar?m?z? kar??l?yabiliyor ve krewdi kartlar? ile aysonunu getirmeye u?ra??rken ilksan da ders ?cretleride- mutemet safsatas? bahanesi ad? alt?nda toplad?klar? onca paradan dolay? huzursuzum.
Bunlar? KENE olarak g?r?yorum.Bilirsiniz KENELER yap??t?klar?nda ayaklar?n? derialt?na bir ZIMBA makinesi gibi ge?irirler g?vdeyi bilin?li koparamazsan?z ayaklar5 i?eride kal?p iltihap yaparlar


Re: ?LK-SAN hakk?nda d???nceleriniz (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 30.11.2005 Saat: 14:46

Demokrasiden bahseden bir ba?bakan?n g?z?ne sokulacak bir yer ilksan.
Kim olursa olsun ?lksan'?n bu durumuna g?z yumup, gerekli yasal d?zenlemeleri yapmazsa Oras? O K???N?N Y?ZKARASI OLACAKTIR.
?lksanda ??retmenlerin paralar? zorla gasp edilmektedir. ?a? d???d?r. E?kiyal?kt?r.


Re: ?LK-SAN hakk?nda d???nceleriniz (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 27.01.2006 Saat: 15:40

2 y?l benide s?m?rm??lerdi haram olsun.


Re: ?LK-SAN hakk?nda d???nceleriniz (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 29.01.2006 Saat: 04:55

?ok g?zel. b?yle ??retmenlere b?yle bir sand?k yak???r. kurucu zihniyeti iktidara da ge?irince daha g?zel oldu. ??retmenlerinin beyninin hangi taraf? ?al???yor sorusunu da sorun. se?enekler: a.Sa? taraf? b.Sol taraf? c.Her iki taraf?
d.hi?biri


Re: ?LK-SAN hakk?nda d???nceleriniz (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 23.03.2006 Saat: 18:45

?LKSAN ve TEK ?ATI

13.01.1943 tarihinde kabul edilen 4357 say?l? kanun ile kurulmu? olan ?LKSAN ( ?lkokul ??retmenleri Sa?l?k ve Sosyal Yard?mla?ma Sand??? ) kapat?lma a?amas?ndad?r.

Anla??lan o ki y?ce DEVLET'imiz nihayet ?LKSAN'?n fark?nda olmu? ve ?are olarak da kapat?lmas?n? laz?m bulmu?.

T?RK'l??? y?ce k?lan hasletlerden biri olan ve T?RK'l?k ile ?zde? say?labilecek yard?mla?ma, dayan??ma duygusu neticesinde Vatan?m?z'da neredeyse her meslek mensuplar? i?in ayr? ayr? SANDIK ad? alt?nda sosyal yard?mla?ma kurum ve kurulu?lar? olu?turulmu?tur. Bunlar?n bir ?o?u da DEVLET'imiz eli ile yani Kanun ile kurulmu?tur.

Bir taraftan da t?m bu SANDIK mensubu meslek sahiplerinin tamam?n? kapsayan Emekli SANDI?I, BA?-KUR ve SSK kurulmu?tur.

Bu SANDIK'lar?n kimi iyi y?netilerek i?levlerini yerine getirmede di?erlerini ?n?ne ge?ebilmi? kimi ise ?u ya da bu sebeple i?levlerini yerine getirmemi? veya getirememi?tir.

Bug?n ?LKSAN, yar?n SONSAN, bir di?er g?n POL?S BAKIM ve YARDIM SANDI?I, daha sonra ki g?n POSTA VE TELGRAF TE?K?LATI B?R?KT?RME VE YARDIM SANDI?I, ERE?L? K?M?R HAVZASI AMELE B?RL??? B?R?KT?RME ve YARDIMLA?MA SANDI?I v.s hakk?nda olu?acak ?e?itli nedenler ile kapat?labilir.

Bu SANDIK'lar?n kapat?lmas? i?in ?aibe, ?ikayet beklemek yerine haz?r Sosyal G?venlik Kurulu?lar?n? TEK ?ATI alt?na alan yasa tasar?s? TBMM Plan B?t?e Komisyonu'nda g?r???lm?? iken ve kabul edilmi? iken ve hen?z Genel Kurul'a inmemi? iken ?LKSAN ve benzeri Sosyal G?venlik kapsam?nda de?erlendirilecek, Kanun eli ile kurulmu? t?m SANDIKLAR? da TEK ?ATI kapsam?na almak ve bu SANDIKLAR?n sahibi konumunda ki meslek mensuplar?na SANDIKLAR?n?n mali yap?s?na g?re, kesilen aidatlar?n miktar?na g?re TEK ?ATI'dan emekli olduklar?nda SANDIK mensubu olmayanlara g?re biraz daha fazla emekli ?dene?i ve maa?? vermek daha makul olmaz m??

B?ylece; tek elden y?netilen TEK ?ATI'?n denetimi ve idaresi de kolayla?aca??ndan ?aibe, dedikodu, ?ikayetler yok denecek kadar azal?p mevcut SANDIK mensuplar?da hak kayb?na u?ramam?? olurlar.

Arpal?klara son verelim, hep beraber TEK ?ATI alt?nda birle?elim.

SAYGILARIMLARe: ?LK-SAN hakk?nda d???nceleriniz (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 17.07.2006 Saat: 14:39

yeterince bilgilendirilmiyoruz imkanlar?ndan hi? yararlanam?yoruz


Re: ?LK-SAN hakk?nda d???nceleriniz (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 18.07.2006 Saat: 11:18

kapat?ls?n ..... anket her?eyi anlat?yor zaten

sizehimet.com.trSayfa Üretimi: 0.13 Saniye