ATATÜRK  KÖŞESİ

Hayatı
İlkeleri

Devrimleri

Kronoloji

Vecizeleri
Linkler

İstiklal Marşı
10.Yıl Marşı
Gençliğe Hitabesi
Basında Atatürk
Fotoğraf Albümü

Anılarla Atatürk

       
Egitim Portali
 
  Giriş or Kayıt Ol
::  ANA SAYFA   ::  HAKKIMDA   ::  YÖNETİM    ::  FORUM   ::   SOHBET ODASI   ::  ILETISIM  ::
 
SearchMODULLER

Atatürk'ün Hayatý

Web Yöneticisi

E-Devlet

Gazeteler

Sevgili Peygamberimiz

Sifali Bitkiler

Rüya Tabirleri

Burçlar

Forum

Nutuk

Tr.Tanýtým

Çocuk Oyunlarý

Komik Resimler

Gif Arþivi

DÖKÜMANLAR

* Kanunlar 

* Yönetmelikler 

* Tebligler Dergileri 

* Resmi Gazete  

MİZAH

  Mizah Köşesi

  Sudoku

  Sohbet Odası

  Eğlenceler

ÇEŞİTLİ LİNKLER

 *  T.C. Kimlik Numarası

 *  Türkiye Tanıtım

 *  Çesitli Linkler

 *  Şehirlerarası Tlf Kodu

 *  Uluslarrası Tlf Kodu

 *  Hava Durumu

 *  Trafik Yol Haritası

 *  Motorlu Taşıtlar Vergisi   

 *  Emeklilik Sorgulama

NAMAZ VAKTİ
Cilt

 

Sevgili Peygamberim

Hazreti Muhammed SallallahuTâalaAleyhivesellem

Ciltlerin Üzerindeki Sayfa Numaralarına Tıklayın

 

          Cilt-1                                         Cilt-2                                            Cilt-3                                    Cilt-4    

                1-2-3-4-5                               1-2-3-4-5-6                                 1-2-3-4-5-6-7                        1-2-3-4-5-6-7       

                                                                                            

 

    Cilt-5                                        Cilt-6                                            Cilt-7                                    Cilt-8 

 1-2-3-4-5-6-7                          1-2-3-4-5-6-7                                     1-2-3                                 1-2-3-4-5

                                                                                       

 

       Cilt-9                                         Cilt-10                                   Cilt-11

     1-2-3-4-5-6-7                          1-2-3-4-5-6-7                       1-2-3-4-5-6-7

                                                                    

                                                     

 

  

 Öbürleri birşeycik demezken hem de bir amcanın böyle zalimane davranışı<br />
Öbürleri birşeycik demezken hem de bir amcanın böyle
zalimane davranışı... Kainatın bir tanesine taş atan bu eller kurusa müstehak
değil mi?


İnsanlığın baştacına risalet vazifesinde engel olmaya
çalışan sadece Ebu Leheb değil; karısı Ümmü Cemil de geceleri Peygamberimizin
geçeceği yollara diken dökerek en kötü çeşidinden O'na cefa verip yıldırma
gayretinde...


Allahü teala sevgilisine taş atana Tebbet Suresi ile:


-Ebu Leheb'in elleri kurusun; zaten kurudu, dedikten
sonra Ümmü Cemil'i "hammaletel-hatab/odun hamalı" olarak aşağıladı. Sure,
karı-kocanın kötülükleri sebebi ile inzal olmuştu.


Haklarında hususi vahiy gelip de böyle yerin dibine
geçirilmeleri Ebu Leheb'i mecnuna çevirdi:


Derhal oğulları Utbe ile Uteybe'ye koştu ve:


-Kat'i emrimdir! Hemen karılarınızı boşayın! Derhal,
hiç vakit kaybetmeden!


Çünkü Sevgili Peygamberimizin kızlarından Rukiyye, Utbe
ile Ümmü Gülsüm, Uteybe ile evliydi... murdar adan, gelinlerini boşatarak can
yavrularına verilen bu sıkıntı ile Peygamberimizden intikam alıyordu...


Peki; Utbe ve Uteybe, Allah Resulünün kızlarını
boşayacaklar mı?


Maalesef!..


Onun damadı olmak devletini bırakıp, babalarının
küfrüne destek oldular.


Uteybe, sade boşamakla kalmayıp yüksek huzura koşarak
bağıra bağıra:


-Seni sevmiyorum. Dinini de inkar ediyorum. Bu sebeple
kızını boşadım, dedi ve Efendimizin yakasına yapışarak gömleğini yırttı.


Sevgili Peygamberimiz çok incindiler ve:


-Ya Rabbi! Onun üzerine canavarlarından bir canavar
musallat et, diye beddua ettiler.


Onun duası geri çevrilir mi?


Uteybe, Şam yolunda iken bir arslan tarafından parça
parça edilerek berbat bir akıbet ile ölüp gitti...


........


Artık müşrikler için ahir zaman Peygamberinin etrafında
toplanan çüğu zayıf, fakir ve kadınlardan oluşan insanlar, ne bir avuç gariptir;
ne de ciddiye alınyama layık bulunmayan kimseler... gün gün çoğalıyor. Ve hiç
bir baskı, hiç bir tehdit, hiç bir usul, hiç bir vaad onları vahiyle işaret
edilen ve Resulullah tarafından gösterilen istikametten çevirmiyor.


Lakaytlık şimdi düşmanlıkla yer değiştirmiştir...
münkirler, müşrikler, hepsi öfkeli. Çünkü gelen yeni din, puta tapmayı
reddetmekte, putları adi birer madde olarak telakki ve ilan etmekte; o gün için
ne kadar semavi din varsa hepsinin hükümsüz kaldığını; tamamının yerini Muhammed
nizamın aldığını açıklamakta ve insanları buna iman etmeyi şart koşmaktadır.


Dahası var: Bu din, ırk üstünlüğü, kabile imtiyazı,
sülale seçkinliği gibi farkları kaldırarak serveti katar katar bir zengin veya
çıplak ayaklı bir köle de olsa aynı imanı paylaşan insanlar arasında öz
kardeşlikten daha gerçek kardeşlikler kurmakta.


...üstlerine doğru yuvarlanan kar yumağı şimdilik küçük
gibi görünse de belli ki bu bir çığın çekirdeğidir.


...alay edenler için şimdi korku dağları bekliyor. İşte
Kureyş büyüklerinden Ute, Şeybe, Ebu Cehil ve daha bir kaç isim, Ebu Talib'in
karşısındalar. Tavırları küstah. Rica ile karışık tehdit ediyorlar.


-Sana saygılıyız; bunu biliyorsun. Hep hatırını
gözettik. Ancak şimdi huzurumuz kalmadı. Çünkü yeğenin, yeni bir din ihdas
ederek dediklerine inanmayanları küfür ve dalalette olmakla itham ediyor. Bunu
kabul edemeyiz. Ya nasihatinle bu sevdadan vazgeçer; yahut biz hakkından
gelmesini biliriz.


Ebu Talib, kibarlık yaparak bu kuru-sıkı tehditleri
aziz yeğenine açmadı...


Bir müddet sonra kafirler değişen bir şey olmadığını
anlayınca yine Ebu Talib'e geldiler:


-Sözlerimizin kaale alınmadığını görüyoruz. Biz, senin
hatırını incitmek istemedik. Fakat kararımız taviz verilmez kesin bir karardır.
Ya O yok olacak veya biz! Artık sabır ve tahammülümüz tükendi...


Ebu Talib, bir fitne çıkmaması için ne kadar uğraştıysa
da bir netice alamadı. Bunun üzerine alemlerin efendisi ile konuşma zaruretini
duydu.


-Ey yeğenim. Bütün kabile sana düşman kesildi. Akraba
arasında husumet iyi şey değil. Kendilerini küfür ve yanlış yolda olmakla itham
etmeden kendi dinini yaşamanı istiyorlar. İkinci keredir bana şikayete geldiler.


Bu sözler, bir şey demek istiyordu.


... demek ki amca, destek ve himayesini çekiyor.
sevgili peygamberimizde uyanan kanaat budur.Ebu Talib desteğini çekse ne olur
ki? En büyük destek, en büyük hami Allah olduktan sonra!..


İşte Sevgili Peygamberimizin cevabı:... bir dava
adamının en zor, en tahammül edilmez, en ümitsiz anlarda bile bütün bu menfi
şartları hiçe sayıp meydan okuyan çelik irade ve kale duvarı gibi muhkem azmine
tarihin en parlak misali:


-Güneşi getirip sağ elime, ayı da sol elime koysalar ve
bana bu işten cay deseler yine vazgeçmeyip İslamiyeti yaymaya devam edeceğim. Bu
yolda canımı feda etmeye hazırım. Yeter ki Rabbim benden razı olsun!...


Efendimiz, bunları söyledikten sonra dolu dolu gözlerle
oradan uzaklaşmaya başladı. Ebu Talib, konuyu açtığına pişman olmuştu. O'na
yetişti ve:


-Dilediğini yapmakta hürsün. Hayatta olduğum müddetçe
seni koruyup kollayacağım.


........


Kureyşli müşrikler, Ebu Talib'in hala himayeyi
sürdürdüğünü görünce önde gelen on kişi Utbe, Şeybe, Umeyyet ibni Half, Ebu
Cehil bir Hişam, As İbni Vali, Mutim bin Adiy, Şeybe İbni Haccac, Münebbih El
Haccac ve Ahnes İbni Serik, Ebu Talib'in kapısını çaldılar. yanlarında güzelliği
ile ünlü İmare de var; Velid İbni Mugire'nin oğlu:


-İmare'yi sana evladlık verelim; sen de Muhammed'i bize
teslim et öldürelim! Çünkü O, dinimizi mahvetti; ve kavmimizi başka yerlere
sürükledi.


Teklifin densizliği Ebu Talib'in sabrını taşırdı ve
O'nu çileden çıkardı.


-Bu kadar akıl ve mantık harici söz olamaz. Ben, oğlumu
size verip, sizin çocuğunuzu alacağım. Niçin? Benim evladımı öldürseniz diye. Bu
ne saçma laftır. Eşi duyulmamış bir ahmaklık. İşte açıkça söylüyorum. Kulağınızı
iyi açın! Kim, Muhammed'e düşmansa, ben de kendisine düşmanım, kim onun dinine
düşmansa, ben de ona düşmanım. Anladınız mı? Şimdi varın gidin!!!


Müşrikler tokat yemiş gibi oldular. Hatta daha beter.
Süklüm püklüm oradan savuştular.


Ama düşmanlıklarından en ufak azalma yok. Ne yapıp
yapıp bu yeni dini köreltmek isteyenler, Ebu Cehil, Ebu Leheb, Ukbe bin Ebu
Muit, Hakem bin Ebil As, Ümeyye bin Half, Ebu Kays bin Riaf, Asım bin Said,
Haris bin Kays, Esved ibni Abdülesed, Asım bin Hişam,... en azgın ve Sevgili
Peygamberimizi en çok rahatsız eden ise Nadr İbni Haris ismindeki bir lanetli.


Ebu Talib'ten bu ağır ve kat'i cevabı alınca bu defa
Sevgili Peygamberimize koştular:


-Maksadın mal-mülkse istediğin kadar verelim. Hükümdar
olmak niyetinde isen başımıza geçirelim. Sana görünen şey bir cin ise en namlı
hekimleri çağıralım. Ne dersen yapmaya hazırız. Yeter ki sen, şu Peygamberlik
davasından vazgeç! diye değişik bir usülü dendiler.


...tabii boşa nefes tüketiyorlar. Aldıkları cevap:


-Ne mal istiyorum. Ne hükümdarlık; gözüme cin de
görünmüyor. Allah, beni size Peygamber olarak gönderdi ve bir de kitap indirdi;
ve müjdeleyici ve korkutucu olmamı buyurdu. Rabbimin emir ve yasaklarını size
tebliğ ettim ve nasihatte bulundum. Bildirdiklerimi kabul ederseniz bu, dünyada
da, ahirette de saadetnize vesile olur. Şayet reddederseniz Yüce Allah aranızda
bir hüküm verene kadar, tebliğe devam ile sabretmek vazifem olacaktır.


--Hazırlayan: www.nfk.gen.tr--Sevgili_Peygamberim--

Sevgili Peygamberim ©
Sayfa Üretimi: 0.03 Saniye

| SoftBlue phpbb2 style by Sigma12 © | PHP-Nuke theme by www.nukemods.com Webtasarım Coşkun © |2006